dinsdag 5 december 2017

Mijn laatste boek

Druk, druk, druk, want de tijd tikt door en ik hoop toch zo dat dit laatste boek van mijn hand er mag komen.

Er moet nog veel nagezien, herschreven en nog eens herschreven worden. Sommige passages zullen vervallen, omdat ze niets toevoegen, anderen zullen aangevuld worden met niet op internet verschenen verhalen. Mocht ik het halen, dan zou mij dat grote vreugde schenken.

Ontwerp en omslag met beschrijving zullen ongeveer in deze lijn komen liggen.
Wil proberen het boek voor een nette prijs op de markt te laten zetten door een goede vriend, want dan zal ik er reeds niet meer zijn en de rechten en opbrengst kunnen rechtstreeks naar een nader te bepalen goed doel. Wijzelf doen afstand van alle opbrengsten en rechten.

Intro:Opschrift achterkant boek:
Peter werd als veertien jarige jongeman geopereerd aan een kwaadaardige tumor in de twaalfvingerige darm. De artsen namen het weg en ook de zwaar ontstoken galblaas in het  AZU in Utrecht. Doch de mededeling dat Peter wellicht niet oud zou worden omdat een tumor altijd terug kan komen en meestal in nog agressiever vorm, hing heel zijn leven als een zwaard boven zijn hoofd.

Toch mocht hij zevenenvijftig jaar oud worden en beschrijft in dit boekje over de terugkeer van de Tumor die ditmaal zijn lever en galwegen aantastte en waar geen enkele remedie meer voor handen was om zijn leven voor de tweede maal te rekken.
Gelukkig had de Schepper hem reeds lang tevoren bij de hand gevat, hoewel hij uit een volstrekt ongelovig gezin komt. In dit laatste boek, beschrijft hij zonder scrupels zijn laatste levens maanden. Vol kracht, humor, maar ook met een traan, doch bovenal met heenwijzen naar boven. Naar de belofte van de Man aan het kruis die ruim tweeduizend jaar geleden ook voor iedereen en dus ook voor Peter heeft uitgeroepen:” Het is volbracht!”

Dat het de lezer tot troost en inspiratie mag zijn, want wij leven maar kort op deze aarde en zullen vroeg of laat allemaal met de dood te maken krijgen. Dan is het goed te weten dat er Iemand is die de dood overwon en ons allen, wie we ook zijn en wat we ook allemaal fout deden, wil en kan vergeven en meenemen naar die plaats waar ziekte pijn of dood niet meer bestaan….
Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt! Hij die al onze zonden, ziekten en dood op Zich nam en ons genade op genade geeft.


Je kunt je er t.z.t (mocht ik het halen) op in laten schrijven zodat je het voor een gereduceerde prijs (nader te bepalen) over de post krijgt toegezonden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.