woensdag 29 maart 2017

De wegwerpmaatschappij


Onze overheid leek het een goede ontwikkeling om op allerhande weinig aan bederf onderworpen producten ook een houdbaarheidsdatum te zetten.
Ik kan me indenken dat melk, zuivel in het algemeen en vlees, vleeswaren etc. een houdbaarheidsdatum nodig kunnen hebben. Maar wat moet de houdbaarheidsdatum op een flesje bier dan? Op koek, snoep, zuurkool? Zijn ze in de tweede kamer bang dat wij niet meer kunnen proeven of ruiken of zo? I.p.v. een wet te bedenken waarop fabrikanten al die kankerverwekkende toevoegingen niet meer mogen verwerken in ons voedsel op straffe van castratie, want daar zou ik juichend voor zijn.

Vond in het vakje van de koelkast een vergeten pakje zuurkool 14 maanden over de datum en……gisteren gegeten heerlijk! Wist je dat er mensen zijn (vaak jongeren) die zo blind varen op die achterlijke houdbaarheidsdatums dat ze niet eens de moeite nemen om te proeven. Hup weg er mee in de vuilnisbak. Had laatst iemand hier die (ik ben geen bierdrinker) me een flesje bier teruggaf met grote ogen want…..het was 1 maand over de datum dus meneer bliefde het niet meer. Sorry, dan ben je ook een product van deze moderne tijd en geloof mij nu maar, dat hele geleuter over houdbaarheid zal straks ook voor mensen opgaan. Niks geen euthanasiepil. Krijg je een houdbaarheidsdatum op je kop waarna ze je begraven als die verlopen is, goed of niet goed, weg ermee!

zondag 26 maart 2017

ZondagrustDe zondagen zijn in de Molenwaard altijd zaligheden van rust. Geheel anders dan in Gouda op de Goudseweg waar altijd wel een buur de zondag koos om de heg
elektrisch te snoeien, het gras te maaien, de schuurmachine op gang te trekken en de dakgoot of de voordeur te gaan schuren of gerust een paar vierkante meter brandhout met de kettingzaag klein te zagen. Ronduit asociaal was dat.
Ik bedoel, je hoeft niet gelovig te zijn om elkaar een dag in de week wat rust te gunnen. Maar dat werd daar niet gegund en als je er iets van zei, dan werd je als een kinderachtige zak gezien en jeukten mijn handen. Wel, dat zal dan allemaal wel waar zijn, wij ervaren de rust hier als pure heerlijkheid en danken de Schepper op onze blote knietjes dat we eindelijk van de rust die we zelf ook wensen te geven iets terugkrijgen.
Want rekening houden met elkaar was in Gouda heel ver te zoeken. En dat is jammer want een goede buur is beter dan een verre vriend en hier in de Molenwaard kent men nog principes die in veel steden lang vergeten zijn. Je geniet van de vogels, de wandelaars, de fietsers, een praatje over de heg, de geiten en de boer die de lammeren en schapen even in de zon brengt op een weiland. Voor velen niets bijzonders misschien, voor ons gebedsverhoring

Enfin, vandaag weer maandag dus de schuur opruimen. Vrouwen maken altijd zo'n zooi in mijn schuur!.

zaterdag 25 maart 2017

De zondagmorgen kerkerJe wel eens afgevraagd waarom een preekstoel een stoel heet? Ik bedoel, zo’n spreker
blijft toch heus staan terwijl hij zijn boodschap brengt. Overigens vind ik “boodschap” niet zo heel toepasselijk uitgedrukt. Het ruikt naar grote boodschap, om over dat uitdrukken dan nog maar te zwijgen. Heel belangrijk of een woord overkomt, is als er gesproken wordt in de “wij-vorm”. We zijn allemaal mensen en de koning van het land stinkt heus ook als hij naar het kleinste kamertje gaat, dus laten we elkaar niet indelen in hokjes. Soms maken sprekers er een verkeerde gewoonte van om zichzelf buiten de boodschap te plaatsen alsof het hun niet aangaat, maar meestal gaat het goed. Preekte vroeger zelf ook regelmatig.
Het woord preekstoel of zo u wilt Kansel of wat komt van het Duitse Kanzel, wat weer komt van kerker. Moeten wij dan denken aan iemand die kerkt? Een kerker? Iemand die de kerk bezoek?
Of moeten wij denken aan een donker hol met traliewerk waar mensen in gevangen zitten een kerker? 

Hoe het ook zijn mag, één ding is duidelijk voor allen die geloven: laten wij acht slaan op elkaar. De Schepper zegt het zo, als Hij naar de mensheid kijkt: ”Mijn volk is uitgebuit, weggeborgen in kerkers (daar heb je um al) en er was niemand die zich er druk over maakte en zei: ”Geef terug.” (jesaja 42:22)

donderdag 23 maart 2017

Kinderen en dominees

Kinderen in de kerk van Gouderak op een open monumenten dag. Is al
weer heel wat jaartjes geleden, toen stond er ook een heel goede predikant (Schroten) met een hart van goud. Later kwam er een met een "luchtig hart" die van mij met de zegen na direct weg had gemogen, doch de kerk heeft hemel en aarde moeten bewegen om hem ergens weg te kunnen moffelen, God dank.
We hebben er toen dominee Schroten er stond, heel fijn gekerkt, maar aan alles komt een eind.

Het zo aardige van kinderen is dat ze geen drempels kennen. Ze wippen zo naar binnen ook al komen ze er niet maar in een andere kerk of geheel niet. Onbevangen heet zoiets. Een begrip dat wij mensen bij het ouder worden verliezen omdat we in de loop van het opgroeien regelmatig onze neus stoten tegen wat anderen allemaal vinden.

Ik houd van het ontwapenende van kinderen. Ze zijn echt, ook al een woord dat aan slijtage onderhevig is. Want wie is er nog echt in deze dagen? U misschien?

woensdag 22 maart 2017

De Here Jezus wil dit land regerenIk las het op de borden die een weekje geleden diende om de politieke partijen te worden gebruikt om hun campagne affiches op te gommen en nu overplakt worden door
“christenen”  die geen boodschap hebben aan de wet. Ik dacht erover na en geloof het niet, als ik eerlijk ben.  Het is me te eenvoudig, te menselijk gedacht. Bedoel als Hij het land wil regeren Hij dat al lang gedaan had. Hij heeft een groter doel voor ogen, me dunkt. Pas als je goed nadenkt over zo’n affiche blijkt hoe beperkt ons denken is. Hij wil geen oude in zonde gevallen aarde regeren, ben je mal. Hij maakt een heel nieuwe. Pas dan begint het grote regeren.
Als u Hem drie vragen zou willen stellen, welke zouden dat zijn? Er dient in mijn geest direct een scala vragen op.
Waarom schiep U die alles weet de duivel?
Waarom sterft een lief kind soms een uur na de geboorte en wordt een heel slecht mens soms erg oud?
Als de aarde maar 6000 jaar oud is, hoe kan het dan dat wij sterren kunnen zien op 1000000 lichtjaar afstand?
Hoe zit dat met die dinosaurussen?
Hoe bouwde men de Piramiden?
Hoe loop je op water?

Waarom, waarom, waarom. Herkenbaar meen ik. We hebben ze allemaal wel die waaroms. En laten we nu niet doen of waarom vragen altijd fout zijn of getuigen van ongeloof. De Heer riep zelf ook: ”Vader waarom hebt U Mij alleen gelaten?”

Nee, niet dat waarom is fout. Waar de werkelijke fout ligt is dat wij menen dat de Schepper na te rekenen is. Wij bedenken hoe Hij het ongeveer moet doen en wat en hoe te regeren, want dat wil Hij vast wel. Denken wij. 

woensdag 15 maart 2017

Tante Klok-klokHad een tante in de familie (ze rust in vrede) die de eigenaardige gewoonte had je bij elke feestgelegenheid je in je nek te lebberen. Dat zou nog tot
daar zijn, doch naarmate ze ouder werd begon haar huid om de een of andere reden te ruim om haar hoofd te zitten, zodat ze veel weghad van een kalkoen. Ook haar stemgeluid vertoonde ernstige overeenkomsten met het:”Klok, klok, klok-geluid, dat deze pluimveestapel meent moeten voortbrengen.
Aan kinderen was ze nimmer begonnen omdat mijn oom een ernstig motorongeluk kreeg in militaire dienst waarbij bij zijn trouwgereedschap dusdanig beschadigde dat het nog wel een geweer bleef, doch met laten we zeggen, slechts losse flodders. Oom Janus was een (zoals men dat placht te zeggen) slapjanus geworden en hij leed er bitter onder. Doch toen bleek dat de Spaanse vlieg ook geen uitkomst gaf en de Viagra nog niet uitgevonden, was oom ontroostbaar.
Tante berustte in deze situatie, doch bij elk feestje of verjaardagspartijtje haalde ze een deel van de schade in door je in je nek te kussen en zo dicht mogelijk bij je mondhoeken zodat er van een echte tongzoen geen sprake was, doch het scheelde niet veel. IK zie me nog wel eens liggen in duistere dromen op de stoel en tante er zo half overheen met al die lellen en vellen.
Soms vragen mensen mij hoe ik geworden ben die ik ben geworden? Ik wijs dan altijd naar tante, want iemand moet tenslotte de schuld hebben, niet waar.

Op haar grafsteen staat geschreven: Ongebruikt retour…

vrijdag 10 maart 2017

De hervormde gemeente in Groot Ammers 16 april 1645D.s Henricus de Goy bediende het avondmaal in de kerk. Willem Frederik van Nassau-Dietz bezat in die dagen het Slot Liesveld en ging ook alhier ter kerke.
(blijkens de aantekeningen in het oude kerkeboek). Handig als je dat als lid even mag inzien, je leert nog eens wat zo van de kerkelijke geschiedenis van Groot Ammers. Het bouwjaar van het oude slot is niet goed na te gaan, men houdt het op 1042.
De Gemeente (de kerk dus) heeft er een prachtig aandenken aan over gehouden wel te verstaan twee zilveren avondmaalsbekers met de inscriptie: Ghij en cont niet den drinckbeker des Heeren drincken ende den drinckbeker der duyvelen.

Van het eens zo imposante kasteel is slechts het oude koetshuis over (bouwjaar late zestiende eeuw) waar nu een Barones in woont die volgens de bevolking alhier voordringt bij de kassa van de winkel. Een eigenaardige gewoonte die wellicht stamt uit de tijd dat de adel nog hoogtij vierde. Goddank is dat voorbij. Hoewel…..

woensdag 8 maart 2017

Hervormde kerk Groot Ammers

De Hervormde kerk in Groot Ammers is de moeite waard om eens te bezoeken. Elke zondag open. Diensten vanaf 9.30 tot 11.00 uur. Maar
ook op monumentendag een bezoekje waard....
God woont er niet hoor, dat is een grapje van de voorgangers want de Schepper aller dingen wil geen kinderhartje op de wereld inruilen om in een gebouw van stenen te gaan wonen. Hij woont in uw hart. Als u een open deur hebt voor Hem dan, want de mensheid is op te splitsen in twee groepjes. Hen die Hem verwachten en hen die Hem laten wachten. U mag zelf kiezen....

zondag 5 maart 2017

Gaan auto’s naar de hemel?


U kunt dat een vreemde vraag vinden en dat is het ook. Maar ik werd vanmorgen (bij het vreemd ter kerke gaan) getroffen door de kreet: kerkauto’s.

Nu ken ik veel hoor. Oude auto’s, die wij wel oldtimers noemen en waar geen wegenbelasting voor behoeft worden betaald. Botsauto’s waarmee je naar hartenlust kunt doen wat je eigenlijk ook met je personen auto zou willen doen, doch de moderne auto’s hebben geen bumpers meer dus er valt weinig te botsen en als je het wel overkomt, is de reparatie duur.
Je hebt volksauto’s die wij Volkswagens noemen voor Jan met de pet. Aso-bakken, waar rijke mensen over de volle breedte van de weg je mee voorbij stuiven en  refo-karren waar zekere kerkelijke stromingen zich met veel kinds in over de Heerbaan verplaatsen, Je hebt elektrische auto’s, voor de milieubewuste medemens. Autodrop, voor de smulpapen die niets liever doen dan vreten achter het stuur, het is mij allemaal bekend.

Doch kerkauto’s daar kijk je toch van op. De moderne uitvoering van de vurige paarden en wagen waarmede Elia ten hemel voer wellicht? Wat wel de vraag opwerpt wie deze auto’s besturen? Dominees, ouderlingen, heiligen? Lastig, ik tob over dergelijke zaken. Bedoel als je naar de hemel kunt met de auto lijkt mij dat vooruitgang. Of zou de Schepper zelf met de auto komen? Sommige sprekers menen immers dat Hij in de kerk woont. In de klokkentoren of zo.  En tja, dan is het minste wat Hij mag verwachten om voor de deur te kunnen parkeren….

vrijdag 3 maart 2017

Het restant van het kasteel op Ammers


Het wordt bewoond door de barones en iedereen zegt dat ze niet zo lief is. Ik spreek niet uit ervaring en wil het snel eens zelf aan de levende lijve ondervinden. Blaas met de oude Harley gewoon het terrein op en dan zien we wel of ze naar
buiten komt met een jachtgeweer. Of haar butler toeroept, want dat kan natuurlijk ook. “James werp met spoed dat gepeupel op zijn helse machine van mijn landgoed!”
Heb het aan veel mensen gevraagd en iedereen zegt dat ze niet lief is. Wat de vraag opwerpt hoe dol je het moet maken als niemand je lief vindt? Is het eigenlijk een voorwaarde om lief gevonden te worden in het leven? Velen vinden mij ook niet lief en dat klopt, ik ben niet lief. Mocht als een van de vechtersbazen van Gouda ook jaren deze tittel dragen. Als je het kaas niet van je brood laat vreten en een eigen mening hebt, vinden mensen je vaak niet lief. Mee waaiers motten we hebben. Ja knikkers. Sorry, ik heb een eigen mening, derhalve vallen veel christenen ook over mij, want niet wat de voorganger zegt is voor mij maatgevende, doch wat de God zelf leert.
Niet de catechismus, leerstellingen en dogma’s zijn mijn leidraad, doch de Bijbel zelf. Zijn die dan niet in overeenstemming? Soms. Bedoel dat de kerk in haar heilsgeschiedenis massa’s regels heeft bedacht die slechts het gevoel voor eigen waarde verhogen doch geestelijk gezien geen gewicht in de weegschaal plaatsen. Lopende naar de kerk, was er zo een die later (Goddank) is afgeschaft (in veel gemeenten). Nu klagen sommige kerken dat men parkeergeld voor de auto moet betalen op zondag, opdat men vindt recht te hebben op gratis parkeren. Veel ouderen zouden zich met recht omdraaien op hun laatste rustplaats want kwam je in hun tijd niet met de benenwagen, dan werd je als paria bezien, in die dagen. Over meten met twee maten gesproken!

Het boek der boeken leert hierover: onderzoek alle dingen en behoudt het goede….